Akupunktur

Vigdis er et dyktig akupunktør som du vil føle deg trygg hos. Hun er dyktig til å sette nåler og er spesielt god på å lese menneskers natur.

Hva behandlingen inkluderer

Akupunktur er en naturlig behandlingsform og har få kjente bivirkninger. Tradisjonell kinesisk medisin brukes både i behandling av langvarige og kortvarige sykdomstilstander, samt i forebyggende behandling.

Hensikten med bruk av nåler, kopping, moxa etc. er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Vi starter med en grundig gjennomgang av sykehistorie og en god klinisk undersøkelse. Etter å ha funnet frem til mulige årsaker til ditt problem, og en muligens diagnose, kan vi vurdere hvilken behandling som passer best for deg. Målsettingen ved behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke livskvalitet.

Mange forbinder behandling først og fremst med det som skjer på benken, men den inkluderer mer enn det. Vi tilbyr en behandling som kombinerer manuelle teknikker med informasjon, forebyggende råd og veiledning

Sikkerhet

Akupunktur har meget få bivirkninger og er en trygg behandlingsform når den utføres av akupunktører som praktiserer i tråd med kunnskapsbasert praksis. Individuell diagnostikk, behandling og oppfølging er tilpasset hver pasient under ulike trinn av behandlingen. Når det gjelder ivaretakelse av pasientsikkerhet er dette først og fremst knyttet til god anatomikunnskap, bruken av akupunkturnålene og hygiene, men også medisinsk kunnskap og evne til å identifisere alvorlige sykdommer. Forskning har vist at skadeomfang minimeres når utøveren har adekvat akupunkturutdanning, og øker når utøveren har kortere kurs i nålebehandling.

Book en konsultasjon i dag