Massasje/Muskelbehandling

Hjelp deg selv, få massasje!

Massasje, Muskelbehandling, Myofascial release, Strukturell bodywork

Massasje er ikke luksus, det er en nødvendighet.

Live your life the way you imagined

Massasje kan ha en rekke helsefremmende effekter. I hovedsak tenker vi på avslapning og avspenning i muskulatur. Men massasjen viser seg å kunne ha langt flere effekter på kroppen og psyken. Massasje kan øke blodsirkulasjon, lymfe gjennomstrømning i både muskelvev og bindevev og bidra generelt til økt velvære i kropp og sjel. En muskel terapeut har flere teknikker å spille på, og vil kunne tilpasse behandlingen til hver enkelt.

Effekten av muskel terapi:

  • Ved økt blodsirkulasjon vil energi omsettningen også øke, da muskel cellene får økt tilgang på næringsstoffer og oksygen, samt at utskillelse av avfallsstoffer går lettere.
  • Samtidig vil restitusjonen av skadd muskel vev også fremskyndes etter den akutte fasen, fordi skadde muskelfibre får tilgang på det de trenger. Enkelte teknikker vil også kunne redusere omfanget av arrvev.
  • Massasje teknikker vil også kunne øke leddmobiliteten, særlig i kombinasjon med aktive eller passive bevegelser.
  • Muskelbehandling vil kunne dempe smerte relatert til muskelspenninger og kramper.
  • Behandling vil kunne øke og styrke hudens funksjon, på grunn av tilførsel av næringstoffer.
  • Det kan virke å øke imunforsvaret da tilgang på særlig lymfosytter i blodet vil «patrulere» blodet for skadelig stoffer.
Betennelse

Mange smertetilstander kan lindres med massasje. Endel betennelses tilstander i senefester kan være forårsaket av spenning i muskelvev og aktive triggerpunkter. Massasje skal ikke benyttes på aktive betennelser, men nærliggende muskler og triggerpunkter kan behandles, særlig nærliggende fascia. Ettersom betennelsen da kan være et sekundært problem, vil massasje på de faktiske primær områdene være en måten å fjerne smerten.

Balanse i kroppens struktur

Ved bruk av bindevevs teknikker som Fascial Release, kan en massasje terapeut jobbe med å balansere kroppen på en mere effektiv måte. Ubalanse i kroppen kommer ofte av dårlig holdning, sitte positur og kroppslige uvaner. Les mer på vår info side om Fascial Release.

Strukturell bodywork

Dette er en 3-serie behandling, utviklet av Tom Myers som skapte Anatomy Trains, en behandling av kroppen som spesialiserer seg på Fascia systemet i kroppen. I denne behandlingen vil hele kroppen blir behandlet i løpet av 3, 90 minutter behandlinger. Her vil kroppsholdningen bli analysert og behandlingen lagt opp i forhold til det som vises. Dette er fantastisk for de som har slitt med plager i lang tid, eller de som bare ønsker å føle seg bedre i egen kropp, få mere balanse på den. Lese mere på Anatomy Trains for inngående informasjon.

Fascial release
Photo by Elly Fairytale on Pexels.com

Fascia finnes overalt i kroppen vår. Rundt hver eneste muskel fiber, det er endel av leddvesken vår, det er «større flak» som strekker seg over større områder på kroppen vår. Vi må ha den, Den gir oss vår styrke og fleksibilitet, men den kan gi oss problemer om den kommer i ubalanse. Ved å behandle fascia kan du få gjenopprettet ubalanser i kroppen

Les Mer

Klassisk massasje
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Klassisk massasje er hovedsaklig trykk tøyninger, manipulasjon og bearbeiding av kroppensmykvev, basert på nyere vestlig medisin. Klassisk massasje er anerkjent over hele verden. Det er en stolt og gammel og trygg behandlingsform som har dannet grunnlaget for mange moderne manuelle behandlinger.

Andre massasje teknikker
Photo by Pixabay on Pexels.com

Klassisk massasje, muskulering, triggerpunktbehandling, segmentmassasje, revolving, idrett/sportsmassasje, dypvevsmassasje, tøyning, avspenningsmassasje, tverrmassasje, SCS (Strain Counter Strain), ortopedisk massage er bare noen av teknikkene som kan brukes i en massasje/muskelterapi-behandling.

Les Mer

Ulike tilstander hvor massasje kan være til hjelp

Kan massasje hjelpe Parkinson pasienter?

Massasje kan være til hjelp for folk med Parkinson. Det er ingen definitiv kur for Parkinson, derfor vil målet med massasje behandling bare være til hjelp for å lindre noen av symptomene, slik at livskvaliteten bedres. Massasje kan være til hjelp for bedre å håndtere de motoriske og ikke motoriske symptomene for sykdommen. En studie som har sett på flere studier gjort med massasje på Parkinson rammede mener helt klart at livskvaliteten kan bedres, men flere studier trengs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32147033/Kan massasje (fascial release) hjelpe de med Diabets?

Sirkulasjon: Massaje generelt øker blodsirkulasjonen og med dette vil massajse hjelpe på transport av oksigen rundt i kroppen og ta med seg næringstoffer også. Økt sirkulasjon vil kunne hejlepe cellenes insulin opptak.

Myofasciel release:  Mange med diabetes vil få et økt «fortykkning» av bindevevet på grunn av økt blodsukker. Massasje teknikker med Myofasciel Release vil øke mobiliteten og vevets elastisitet og hinderer dermed «fortykkningen». Selfvølgelig bør trening også inngå i daglige rutiner.

Avslappning: En med diabetes har i stor grad ansvar for egen helse og kontroll på insulin og blodsukker nivå. Dette kan medføre en viss grad av stress. Ved massasje vil avslappning være en nøkkel til bedring av stresshormoner i hverdagen. Men endringer i stessnivå i kroppen og avslappning kan medføre større nivå endring blodsukker. Så det er viktig at både pasient og terapeut er klar over dette og har tilgang på noe som bedrer blosukker raskt i nærheten.


Med litt omsorg og riktig behandling kan noe som er gammelt, bli godt rustet til nye år

Du må strekke deg litt lenger for å nå dine mål! Men du trenger ikke gjøre alt på en gang, bare litt og litt

Book en behandling i dag

Bestill en konsultasjon i dag