Myofascia Release

Behandling som kan gjøre en forskjell!

Fascia finnes overalt i kroppen vår. Rundt hver eneste muskel fiber, det er endel av leddvesken vår, det er også «større flak» som strekker seg over større områder på kroppen vår. Vi må ha den, Den gir oss vår styrke og fleksibilitet, men den kan gi oss problemer om den kommer i ubalanse. Ved å behandle fascia kan du få gjopprettet ubalanser i kroppen

Ved å jobbe med kroppen, kanskje områder som du ikke er klar over gir probelmer andre steder, kan vi gjenoprette din egen balanse i kroppen. I denne behandlingen begynner vi ofte å se på kroppen i sin helhet, for så å se etter ubalanser, for så ved en egen type behndling rette opp ubalansen. Ikke alle ubalanser skal endres men det vil kroppen fort fortelle oss. Myofisial release behendling er en prosess. Dett er behandling du må forvente tar litt tid. Jeg er enda i utdanning men jobber ofte med disse teknikkene som jeg ser er veldig fordelaktig. s,å grep som kan gjøre store ting.

Endring kan bare komme ved at du selv tillater kroppen din å forandre seg.

Myofscial Relsease behandler

Ta gjerne kontakt for å se om denne type behndling kan hjelpe deg.