Kognitiv samtaleterapi

Kognitiv samtaleterapi

RenBalanse er så heldige å ha et samarbeid med Tone Markussen som er Sykepleier med spesial utdanning og kognetiv samtale terapi.

Et viktig mål i denne behandlingen er å bryte selvforsterkende vonde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Dette er en godt dokumentert behandlingsmetode hvor man i samtalene jobber sammen for å kartlegge og endre automatiske negative tanker og antagelser. Man jobber deretter med å endre måten man møter forskjellige situasjoner på som igjen kan endre hvordan man har det. Fokuset i samtalen vil være fremtidsrettet.

Kort fortalt jobber man med å bli oppmerksom på sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd. Du vil lære å bli din egen terapeut, slik at du kan ta i bruk lærte teknikker når du har behov for det.
I første samtale vil man kartlegge om kognitiv terapi vil være en hensiktsmessig
behandlingsform. Tone tilbyr også veiledning hvis du ønsker noen å snakke med i en vanskelig livssituasjon.


Kartlegging og endring av automatiske negative tanker og antagelser. 


Book en samtale i dag