Samtaleterapeuten

Tone Markussen

Kognitiv samtaleterapi

Spesialsykepleier m/videreutdanning

Utdanning:

• Spesialsykepleier med videreutdanning: rus og psykiske helse, folkehelse, barn og unge psykisk helse

• Videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Forening For Kognitiv Terapi

Om Tone

Tone Markussen er utdannet spesialsykepleier med videreutdanninger innen
psykisk helse og rus, barn og unges psykiske helse, folkehelse og kognitiv terapi.
Hun har arbeidet med mennesker som har psykiske utfordringer siden 2008. Hun har også erfaring fra sorg og krisearbeid med mennesker som står i en akutt vanskelig livssituasjon.

Tone tilbyr samtaler til deg som opplever:

Angstproblematikk
Depresjon
Bekymringstanker
Nedstemthet
Livskriser
Sorg
Samlivsbrudd
Problemer i relasjoner
Stress og belastning


Behandling
Tone har videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Forening For Kognitiv Terapi og et viktig mål i denne behandlingen er å bryte selvforsterkende vonde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Dette er en godt dokumentert behandlingsmetode hvor man i samtalene jobber sammen for å kartlegge og endre automatiske negative tanker og antagelser. Man jobber deretter med å endre måten man møter forskjellige situasjoner på som igjen kan endre hvordan man har det. Fokuset i samtalen vil være fremtidsrettet.

Kort fortalt jobber man med å bli oppmerksom på sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd. Du vil lære å bli din egen terapeut, slik at du kan ta i bruk lærte teknikker når du har behov for det.
I første samtale vil man kartlegge om kognitiv terapi vil være en hensiktsmessig
behandlingsform. Tone tilbyr også veiledning hvis du ønsker noen å snakke med i en
vanskelig livssituasjon.

En terapitime varer i 45 min
Pris 45 min: 890 kr.

Tilleggsinformasjon:

Du trenger ikke henvisning fra lege. Tone har ikke refusjonsavtale.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

info@renbalanse.no

Ikke oppgi sensitiv informasjon i mailen.