Julekalender på RenBalanse

 I årets julekalender ønsker vi å dele øvelser. tips og triks til dere som kanskje kan gjøre kroppen deres godt utover vinteren.
Da håper vi at du er med på å spre litt juleglede med god helse nå i mørketiden.

Gi det videre

En oppfordring fra oss til dere. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig gjennom den jobben vi gjør på klinikken. Så vår Julekalender er en måte å gi videre alt dere gir til oss. Ved å gi øvelsene, tips og triksene våre videre til andre, får vi alle så mye mer tilbake. Spre godheten videre.