10 desember

Rotasjon er en bevegelse vi ikke gjør så mye som et moderne menneske. Vi sitter på svingstoler, ikke gjør vi roterende fysisk arbeid lenger heller så mye. Som spedbarn er rotasjon den største og første styrke vi har. Den første store «bragd» vi gjør…